Služby


Vedení účetnictví a daňové evidence a další související služby pro podnikatele

- Vedení podvojného účetnictví
- Vedení daňové evidence
- Vedení mzdové agendy, výpočet mezd, personalistika
- Zpracování účetní uzávěrky
- Kontrola účetnictví a rekonstrukce minulých let, účetní audit
- Zakládání společností s ručením omezeným, poskytování sídla, obsluha datové schránky a daňové informační schránky, podávání dokumentů do Sbírky listinDaňové poradenství

- Vypracování přiznání – DPH, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daň z příjmů ze závislé činnosti, silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, …
- Odložení termínu podání daňového přiznání z 31.3. na 30.6.
- Optimalizace daňového základu a daní, daňový audit
- Zastupování před finančním úřadem zejména při kontrolách, zastupování před soudem v daňových záležitostech
- Vypracování stanoviska daňového poradce k zadané problematice
- Školení v daňové oblastiPersonalistika a mzdy

- Zpracování mezd zaměstnanců a veškeré související mzdové a personální agendy, elektronické podávání předepsaných tiskopisů
- Vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení
- Odhlašování a přihlašování zaměstnanců u správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
- Zastupování před úřady na základě plné moci (správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Úřad práce)Rekonstrukce účetnictví

Pokud jste nevedli žádné účetnictví, i tak Vám můžeme pomoci. Když dodáte všechny podklady, které máte, můžeme z nich sestavit nové účetnictví. Zajistíme případné podání dodatečných přiznání k DPH, přiznání k dani z příjmů i přehledů.